4 Cách Vệ Sinh Con Dấu // Stamps Cleaning Tips // Happy Hidari

1 số cách hay để các bạn có thể vệ sinh con dấu, giữ dấu sạch đẹp, ko bị đóng mực cũ và bền hơn nè. ^^ Cách nhỏ nước vào và dùng khăn lau Ri học đc từ Youtube…

4 Cách Vệ Sinh Con Dấu // Stamps Cleaning Tips // Happy Hidari

Source

0
(0)

1 số cách hay để các bạn có thể vệ sinh con dấu, giữ dấu sạch đẹp, ko bị đóng mực cũ và bền hơn nè. ^^

Cách nhỏ nước vào và dùng khăn lau Ri học đc từ Youtube Simon Hurly, bạn này có nhìu tips về chơi dấu hay lắm. ❤️

Bạn có thể kết nối với Ri tại những kênh:
► Fanpage: https://www.facebook.com/happyhidari
► Instagram: https://instagram.com/hidari94
► Website: https://hidari94.wordpress.com (Ổ truyện của Ri, review và viết truyện diễm tình)
► Youtube Gaming: https://www.youtube.com/user/Hidari94
► Fanpage Gaming: https://www.facebook.com/hidarihome/

0 / 5. 0